Liikuntapolku päiväkodeissa ja kouluissa

Liikuntapolku-toiminnassa aktivoidaan lapsia ja nuoria liikkumaan päiväkodeissa ja kouluissa. Kouluissa lapsia ja nuoria kannustetaan liikkumaan myös liikuntatuntien ulkopuolella, oppi- ja välituntien aikana. Päiväkodeissa lisätään muun muassa pihaleikkien rasittavuutta ja hengästyttävän liikunnan määrää.

Lapsia ja nuoria innostetaan harrastamaan liikuntaa myös vapaa-ajalla. Liikuntapolkutoiminnassa mallinnetaan kansallista Liikkuva koulu -ohjelmaa, joka on osa nykyistä hallitusohjelmaa. Aluehallintovirastolta on saatu toiminnan kehittämiseen rahoitusta, jolla on voitu hankkia kouluille koulutusta ja välineitä toiminnan tueksi. 

Tällä hetkellä mukana on 23 peruskoulua ja kaikki päiväkodit.  Toiminta on osa paikallista opetussuunnitelmaa ja varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Liikuntapolku lisää lasten ja nuorten vireystilaa ja oppimista

Monissa kouluissa Liikuntapolku on saatu erittäin vauhdikkaasti käyntiin, ja se on lähtenyt muokkaamaan koulujen toimintakulttuuria.

Oppilaat osallistuvat suunnitteluun ja toteuttamiseen, ja he toimivat koulujensa välituntiohjaajina. Koulun henkilökunta hyödyntää oppitunneilla toiminallisia menetelmiä, jotka auttavat keskittymään ja lisäävät vireystilaa. Luokissa se on voinut tarkoittaa esimerkiksi taukojumppaa, kynän teroitusta tasapainolaudalla, työskentelyä seisomapisteillä, pääkaupunkien opettelua palloa heittämällä, geometristen muotojen harjoittelua keholla ja jumppapallojen käyttöä tuolien sijasta.

Välitunneilla oppilaat ovat ohjanneet toisilleen erilaisia pelejä ja leikkejä. Mukaan kannustetaan myös vähemmän liikkuvia oppilaita. Koulut ovat osana Liikuntapolkua osallistuneet kaupungin Kävelykamutoimintaan ja ulkoilleet palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa asuvien ikääntyneiden kanssa.

Päivittäin kaksi tuntia reipasta liikuntaa

Päivittäinen liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta. Liikunnallisen elämäntavan kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja vähän liikkuvien lapsien kannustaminen liikkumaan on tärkeää. Fyysinen aktiivisuus ehkäisee ylipainoa, tyypin 2 diabetestä, sydän- ja verisuonitauteja, tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä osteoporoosia. Liikunta lisää lapsen tiedollisia toimintoja, muistia ja oppimista. Lapsi tarvitsee reipasta ja riittävän kuormittavaa liikuntaa joka päivä vähintään kaksi tuntia. Lapsille ja nuorille on tärkeää antaa mahdollisuuksia ja lupa liikkua.

Lisätietoja toiminnasta