Sinua saattaa kiinnostaa myös

Liikuntaselvitys

Liikuntaselvitys tarjoaa tietoa asukkaiden liikuntakäyttäytymisestä, ja siinä selvitetään paikallista liikuntakulttuuria liikuntaolosuhteiden ja liikuntapaikkojen kehittämiseksi. Se tarjoaa myös toimenpide-ehdotuksia selvitysten pohjalta. Selvityksen on laatinut Urhes Oy vuonna 2018.

Liikuntaselvitys

Toimenpide-ehdotukset Porvoon liikuntapalveluiden ja liikuntaolosuhteiden kehittämiseen

Liitteet

Päiväkoti- ja esikouluikäisten liikuntaselvitys, tiivistelmä

Koululaisten liikuntaselvitys, tiivistelmä

Täysi-ikäisen väestön liikuntaselvitys, tiivistelmä

Porvoon urheiluseurakysely, tiivistelmä