Liittyminen vesi- ja paineviemäriverkostoon haja-asutusalueella

Haja-asutusalueen vesijohtoon ja paineviemäriverkostoon liittymistä koskevat samat sopimus- ja vedentoimitusehdot, yleiset määräykset sekä Suomen rakentamismääräykset kuin liityttäessä verkostoon muillakin alueilla.

Koska usein on kyse olemassa olevien kiinteistöjen liittymisestä ja pitkistä tonttijohdoista, huomioithan:

 • Kiinteistön omistajana hankit tonttijohtojen kaivuu- ja sijoitusluvat, mikäli johdot sijoitetaan toisen omistamalle alueelle
 • Tonttivesijohto ja tonttipaineviemäri, molemmat paineluokkaa PN 10, rakennetaan yleensä liitoskohdan ja vesimittarin tai kiinteistöpumppaamon välille. Vain poikkeustapauksissa voidaan hyödyntää tontilla jo olemassa oleva putkia. Putkien roudaton asennussyvyys on liikennealueilla 2,2 metriä ja pelto- tai metsäalueilla 1,7–1,9 metriä. Putket ympäröidään hienorakeisella maalla.
 • Vesilaitos määrittää liitoskohdan verkostoonsa yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Vesilaitos ei suunnittele tontti- tai ”kimppajohtoja”. Lähetä Vesilaitokselle asemapiirustus, josta tonttijohtojen sijainti käy ilmi.
 • Tonttivesijohdon ja paineviemärin voi hankkia vesilaitoksen kautta.
 • Vesilaitos tekee kaikki johtojen liittämiset sekä toimittaa ja asentaa vesimittarin. Työ ja materiaalit laskutetaan hinnaston mukaisesti.
 • Vesimittari sijoitetaan asianmukaiseen tilaan Suomen rakennusmääräyskokoelman D1 mukaisesti. Vesimittari ei saa olla tilassa, jossa on jäätymisriski. Vesimittarin sijoittamisesta kaivoon on sovittava vesilaitoksen kanssa erikseen.
 • Omat kaivot tai muut vesilähteet eivät saa olla minkäänlaisessa yhteydessä laitteisiin, jotka on liitetty vesilaitoksen vesijohtoverkostoon.
 • Paineviemäriin liittyminen edellyttää, että kiinteistölle rakennetaan kiinteistökohtainen pumppaamo, joka repijäpumpun avulla pumppaa viemäriveden laitoksen paineviemäriin. Pumppaamo on osa kiinteistön tonttiviemäriä ja sen hankinta, asennus ja kunnossapito kuuluvat kiinteistön omistajalle.

Liittyminen paineviemäriverkostoon

Haja-asutusalueella viemäriverkosto toteutetaan useimmiten paineviemäriverkostona, koska maaston korkeusvaihteluiden ja pitkien etäisyyksien vuoksi viettoviemäreiden rakentaminen ei ole teknisistä ja taloudellisista syistä tarkoituksenmukaista.

Kun liiityt paineviemärijärjestelmään, ota huomioon

 • Liitettävä kiinteistö tarvitsee oman jätevesipumppaamon. Kiinteistön omistaja vastaa pumppaamon hankinta-, asennus ja käyttökustannuksista. Pumppaamojen hinnat ovat noin 3500–4500 euroa.
 • Pumppaamo yhdistetään laitoksen johtoon painejohdolla (tonttijohto), jonka rakentamisesta vastaa kiinteistön omistaja. Laitos liittää kiinteistön johdon omaansa. Työ veloitetaan hinnaston mukaisesti, mikäli se voidaan tehdä ilman erityisjärjestelyjä.

Kiinteistöpumppaamon hankinta

Porvoon vesi mitoittaa paineviemärit siten, että niihin voidaan liittää ruuvipumpulla ja repijällä varustettu kiinteistöpumppaamo. Seuraavia pumppaamoja voidaan käyttää, ellei jonkun yksittäisen viemärilinjan osalta toisin ilmoiteta:

 • SKT, LPS 2000 sarjan pumppaamot, joita myyvät Porvoon vesi ja alan liikkeet
 • VeVi, Flygt ruuvipumpulla, jälleenmyyjä Porvoossa; Oy Kaj Rosenström Ab

Jos haluat käyttää jotakin toista pumpputyyppiä, selvitä sen soveltuvuus. Laitos ei erikseen hyväksy asiakkaiden pumppuja, eikä ota vastuuta niiden toimivuudesta. Sinun on ilmoitettava laitokselle pumpun tyyppi ja merkki. Muiden kuin repijällä/silppurilla varustettujen pumppujen käyttö on kiellettyä. Muilta osin noudatetaan normaaleja liittymisehtoja.