Linnajoen koulun korjaustöiden aloitus siirtyy kesään