Linnajoen koulussa selvitetään laajennusosan sisäilmaongelman aiheuttajaa