Linnamäkien ja Maarin alue

Pikkulinnamäki on rautakautinen kalmistoalue ajalta 100 eKr.–300 jKr. Silloin se oli matala saari kapeassa merenlahdessa. Iso Linnamäki tunnetaan Suomen suurimpana muinaislinnoituksena. Se on ollut käytössä 700–1300-Iuvulla. Linnamäet ovat rauhoitettuja muinaismuistolain nojalla.

Maarinlahti lienee ollut muinaissatama. Pappilan niityillä kasvaa edelleen runsaasti pitkästä asutushistoriasta kertovia kulttuurikasveja, jotka houkuttelevat niityille ja kedoille erilaisia hyönteisiä.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.