Linnankosken lukiossa jatkotoimenpiteitä sisäilman parantamiseksi