Lisätietoja kilpailujen ja harjoitusten järjestämisestä maastossa

  • Hae lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta jos järjestät kilpailun ja harjoituksen moottoriajoneuvoilla maastossa.
  • Hae lupa myös, jos kilpailut tai harjoitukset järjestetään toistuvasti tai pysyvästi samassa maastossa.
  • Hae lupa myös yksittäiselle tapahtumalle, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle tai ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.
  • Tarvitset kirjallisen luvan toiminnallesi myös alueen omistajalta.

Lupahakemus on vapaamuotoinen. Se osoitetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitetaan kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon.

Maastoliikennelaki säätelee moottoriajoneuvolla liikkumista maastossa. Lain tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita aiheutuu luonnolle tai muulle ympäristölle, virkistyskäytölle tai yleiselle edulle moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureitillä.

Maastoliikennelaki
Valtion ympäristöhallinnon maastoliikenne-sivusto