Lomakkeet palveluita varten

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys kokeilualueen kunnalle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista KK621

Lomake KK621 (word)

Lomake KK621 (pdf)

Perustelut koulutustarpeelle KK623

Lomake KK623 (word)

Lomake KK623 (pdf)

Sopimus työkokeilusta työpaikalla KK682

Lomake KK682 (word)

Lomake KK682 (pdf)

Työkokeilun palautelomake (työnantaja) KK690

Lomake KK690 (word)

Lomake KK690 (pdf)

Työkokeilun palautelomake (työkokeilija) KK690b

Lomake KK690b (word)

Lomake KK690b (pdf)

Poissaoloilmoitus KK691

Lomake KK691 (word)

Lomake KK691 (pdf)

Palaute kokeilualueen kunnalle asiakkaan terveystarkastuksesta KK910

Lomake KK910 (word)

Lomake KK910 (pdf)

Suostumus terveydentilaa koskevien tietojen luovuttamiseen työnantajalle KK911

Lomake KK911 (word)

Lomake KK911 (pdf)

Valtakirja asioiden hoitamiseen kunnassa KK912

Lomake KK912 (word)

Lomake KK912 (pdf)

Suostumus tietojen luovuttamiseen työnantajalle KK913

Lomake KK913 (word)

Lomake KK913 (pdf)