Lukio

Porvoossa suomenkielistä lukiokoulutusta tarjoaa Linnankosken lukio ja ruotsinkielistä lukiokoulutusta Borgå Gymnasium. Lukiot tarjoavat opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa joitakin kursseja naapurikoulussa. Yli 18-vuotiaille aikuisille lukiokoulutusta tarjoaa Linnankosken lukion aikuislinja.

Linnankosken lukio

Linnankosken lukiossa on noin 600 opiskelijaa, ja se on yksi Suomen suurimmista lukioista. Vuonna 1895 perustettu oppilaitos sijaitsee aivan Porvoon keskustassa. Lukiossa toimii myös aikuislinja.

Lukion kurssitarjonta on laaja, joten opiskelija voi laatia yksilöllisen opinto-ohjelman omien harrastustensa, taipumustensa ja urasuunnitelmiensa mukaan.

Koulussa on lisäksi mahdollisuus osallistua urheiluvalmennukseen ja kansainvälisiin projekteihin. Lukiossa voi suorittaa myös diplomin kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa ja draamassa.

Lue lisää Linnankosken lukion internetsivuilta Linnankosken lukio

Linnankosken lukion aikuislinja

Linnankosken lukion aikuislinjalla opiskelee kahden tutkinnon tekijöitä (Point Collegesta (Oy Porvoo International College Ab) ja Edupolista), aikuislukion päättötodistuksen suorittavia (minimi 44 kurssia) ja aineopiskelijoita. Aikuislinjalla on mahdollista esim. jatkaa kesken jääneitä lukio-opintoja, täydentää ylioppilastutkintoa, opiskella yksittäisiä aineita. Opiskelun voi aloittaa minkä tahansa jakson alussa lukuvuoden aikana. Aikuislinjalla toimii myös aikuisten perusopetuksen ryhmä.

Kahden tutkinnon tekijät suorittavat yhtä aikaa omien ammattiopintojen ohessa 21 lukiokurssia, joiden pohjalta osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin. Ammatilliseen oppilaitokseen pääsyn jälkeen, opiskelija voi ilmoittaa halukkuudestaan kahden tutkinnon suorittamiseen.

Lue lisää internetsivuilta Linnankosken lukion aikuislinja

Borgå Gymnasium

Borgå Gymnasium on ruotsinkielinen noin 280 oppilaan lukio. Opintojen kesto on yleensä kolme vuotta. Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa haluamiaan oppiaineita ja luoda oma opinto-ohjelma, joka pohjautuu opiskelijan harrastuksiin, taipumuksiin ja ammatillisiin suunnitelmiin. Tämän mahdollistaa lukion oppiaineiden laaja kurssitarjonta. Opiskelijat voivat lisäksi osallistua Porvoon urheiluakatemian toimintaan ja kansainvälisiin hankkeisiin.

Koulu perustettiin Viipurissa jo vuonna 1641. Porvooseen se siirrettiin vuonna 1723. Empire-kortteleissa toimiva nykyinen koulurakennus otettiin käyttöön vuonna 1850.

Toisen asteen yhteistyötä

Borgå Gymnasium tekee tiivistä yhteistyötä yhdeksän muun ruotsinkielisen lukion kanssa Gnet-verkoston puitteissa. Verkosto tarjoaa muun muassa verkkokursseja. Lisäksi koulu tekee tiivistä seudullista yhteistyötä Sipoon, Loviisan ja Kotkan lukioiden kanssa. Porvoon ammattiopistojen kanssa harjoitettava yhteistyö (Flexteam Öst) tarjoaa opistojen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa lukion kursseja, kun tähtäimenä on ylioppilastutkinto.