Lukuvuoden 2018 - 2019 opetuksen alkaminen

Ohessa on tietoa lukuvuoden 2018-2019 opetuksen alkamisesta.
Opintoihin ja opiskeluun liittyvää lisätietoa löytyy myös oppaista musiikkileikkikoululaiselle, valmennusoppilaalle, perusopetuksen oppilaalle ja monimuoto-oppilaalle.

MUSIIKKILEIKKIKOULU
lisätietoja

VALMENTAVA SOITONOPETUS
lisätietoja

PERUSOPETUKSEN OPPILAAT
lisätietoja

MONIMUOTO-OPPILAAT
lisätietoja

KUOROT
lisätietoja