Luonto ja maaseutumaisuus parasta – vastasivat asukkaat Kulloon seudulla