Luova toimija, ilmoittaudu mukaan!

Takaisin Kulttuuri kylässä -etusivulle

Kulttuuri kylässä toteutetaan itäuusmaalaisten taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten kanssa.

Nyt on aika ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua toimintaan ja kertoa ideoistaan. Ilmoittautuminen ei vielä sido toimintaan, eikä velvoita toteuttamaan ideaa.

Haku päättyy:

  • kesäkauden 1.7.-3.10. osalta 15.6.2021. Valinnat tehdään 23.6. mennessä.
  • syyskauden 4.10.-19.12. osalta 31.8.2021. Valinnat tehdään 22.9. mennessä. 

Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän ohjausryhmä, johon kuuluu alueen taiteilijoita edustava asiantuntijajäsen, valitsee toteutettavat projektit. Ohjausryhmä laatii tilaussopimuksen valittujen taiteilijoiden kanssa. Hankkeen alussa painottuvat erilaiset kokeilut, mutta tavoitteena on, että parhaat käytännöt jäävät pysyvästi osaksi alueen kulttuuritoimintaa. Toivottavaa on, että taiteilija voi toimia useamman kunnan alueella.

Ilmoittautumislomake (suljettu 22.9.) 

Kesäkauden pilotit on valittu 23.6.

Kesäkaudelle ilmoittautunut taiteilija: Kiitos ilmoittautumisestasi kesäkaudelle! Saimme lukuisan määrän kiinnostavia ehdotuksia, joista on valittu Itä-Uudenmaan kuntien käyttöön ensimmäiset heinä-syyskuun pilottiprojektit.

Pilottitoimintojen lisäksi kaikki 15.6. mennessä saadut ehdotukset ovat tallessa Kulttuuri kylässä -hankkeen kehitteillä olevassa alueellisessa taiteilijapankissa. Siten ne ovat Itä-Uudenmaan kuntien kulttuuritoimijoiden tiedossa ja käytettävissä, kun kesä- ja syyskauden kulttuuripalveluita suunnitellaan. 

Haku syyskauden eli loka-joulukuun pilotteihin on edelleen auki. Samalla jatkuu tietojen keruu alan toimijoista alueelliseen, kuntien kulttuuritoimien käytössä olevaan taiteilijapankkiin.

Alueellinen taiteilijapankki kehitteillä

Lomakkeella ilmoitetut tiedot ovat samalla alku alueelliselle taiteilijapankille. Kehittämistehtävän puitteissa kootaan yhteen tietoa alueella toimivista taiteilijoista ja luovan alan ammattilaisista muun muassa kuntien käyttöön. Tätä nk. taiteilijapankkia kehitetään hankkeen aikana ja sen toteutuksessa seurataan muualla Suomessa kehitettäviä vastaavia järjestelmiä. Alueelliseen taiteilijapankkiin pääsee mukaan myös myöhemmin. Asiasta tiedotetaan sen edistyessä.