Lupa ja ilmoituksenvarainen toiminta

Ympäristöterveydenhuolto käsittelee ilmoituksia ja lupia jotka koskevat

  • elintarvikelakia
  • lääkelakia
  • terveydensuojelukaia
  • tupakkalakia

Lupahakemus tai ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muutosta.

Tarkemmat ohjeet eri lupien ja ilmoitusten tekemisestä löytyvät valikosta.