Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit

Ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksiä sekä käsittelee hakemuksia ja ilmoituksia jäte-, ympäristönsuojelu-, vesi-, luonnonsuojelu- ja vesihuoltolain tai niiden nojalla annettujen asetusten perustella.

Kemikaaliviranomainen ja kuntatekniikka tekevät päätöksiä, jotka koskevat esimerkiksi kemikaalien käsittelyä tai jätehuoltoa.

Ympäristöasioita koskevia päätöksiä tekevät tai ilmoituksia käsittelevät myös aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä turvatekniikan keskus (TUKES).