Maaperätutkimukset

Kaupunki on tehnyt harvan maaperäkairauspisteistön uusilla asuntoalueilla, joilta kaupungin tontteja tulee myyntiin. Kairauksen tulos kertoo suuntaa antavasti muun muassa savikerroksen paksuudesta ja kovan pohjan syvyydestä alueella. Rakentajan itsensä vastuulla on tiheämpien ja tarkempien maaperätutkimusten tekeminen sekä talon perustamismenetelmästä päättäminen.

Myönnetyn rakennusluvan ehtona on muun muassa rakennekuvien toimittaminen rakennusvalvonnalle ennen rakenteen tekemistä. Savipohjaisilla rakennuspaikoilla rakennusten lisäksi myös putkilinjat, pihan rakenteet ja maatäytöt vaativat omat rakennesuunnitelmansa, jotka pohjautuvat pätevän pohjatutkijan tekemään maaperä- tai pohjatutkimukseen ja perustamistapalausuntoon. Erityistä huomiota tulee kiinnittää täyttömassojen laatuun, sillä väärin tehdyillä täytöillä voi olla vahingollisia vaikutuksia rakennusten perustuksille alueella laajemminkin.