Maksut, irtisanominen, ajan muuttaminen

Maksut

81 euroa kuukaudessa, kolme tuntia päivässä
108 euroa kuukaudessa, neljä tuntia päivässä
135 euroa kuukaudessa, viisi tuntia päivässä

Voit valita tuntimäärän. Kuukausimaksu vahvistetaan pisimmän päivittäisen kerhoajan mukaan ja se koskee koko kuukautta. Koulujen loma-ajat tai kuukausien pituus eivät vaikuta maksun suuruuteen.

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa tai lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana. Jos sairauspoissaolo jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Sairauslomista tulee esittää lääkärintodistus. Jos lapsi on jostain muusta syystä poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

Irtisanominen ja ajan muuttaminen

Ota yhteys ohjaajaan ja tee kirjallinen irtisanominen tai ajan muuttaminen perusteluineen lomakkeella tai sähköpostitse iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

Kerhopaikan irtisanomisaika on vähintään kalenterikuukausi ennen muutoksen alkua. Kerhosuhde päättyy aina kuukauden loppuun.