Mansikkaniitty

Mansikkaniityn alue sijaitsee Mansikkasuon pientaloalueen eteläpuolella, Karjalaiskyläntieltä Alkrogin suuntaan aukeavan peltoaukean reunalla. Peltoalueen läpi kulkee kevyen liikenteen väylä, josta pääsee keskustan ja Gammelbackan suuntaan avoimen maalaismaiseman läpi.

Alueelle saa rakentaa yksi- tai kaksikerroksisia taloja.

Vapaiden omakotitonttien ajankohtainen tilanne

Liikenneyhteydet

Alue sijaitsee noin 4 km Porvoon keskustasta länteen, Helsingintien läheisyydessä. Pyörällä matka keskustaan taittuu reilussa vartissa.

Noin kahden kilometrin etäisyydellä on liittymä moottoritielle, joten yhteydet Helsingin suuntaan ovat nopeat. Helsingintieltä pääsee myös linja-autolla sekä Porvoon keskustan että Helsingin suuntaan. Linja-autopysäkille on vain n. 500 metriä.

Lähipalvelut

Eestinmäen päiväkoti on kilometrin etäisyydellä. Lähikoulut ovat suomenkielinen Peipon koulu ja vuoden 2020 alussa valmistunut ruotsinkielinen Strömborgska skolan. Lähimmät ruokakaupat ovat reilun 1,5 kilometrin päässä.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja siihen liittyviä rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta kullakin tontilla on ja kuinka monta kerrosta taloon saa rakentaa. Rakennustapaohjeissa annetaan (tarkkoja) ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakennusten ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä energiansäästömahdollisuuksista.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Esimerkkejä asemakaavan kerroslukumerkintöjen sallimista asuinkerroksista

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa esimerkiksi:

  • hyvää suunnittelua, jolla vältetään hukkaneliöitä
  • passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamista - esimerkiksi sijoiteltaessa rakennuksia tontille, sijoiteltaessa tiloja rakennuksen sisällä ja piha-alueen suunnittelussa
  • aurinkoenergian käyttämistä tai varautumista sen myöhempään käyttöön
  • tuulensuojien huomioimista rakennusten ja piha-alueiden sijoittelussa
  • puurakentamisen suosimista
  • polkupyörien käyttämistä liikkumisessa ja riittävän säilytystilan varaamista polkupyörille
  • joukkoliikenteen hyödyntämistä

Maaperä

Osalla alueen tonteista on savea. Talon perustaminen saattaa edellyttää paaluttamista. Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoa maaperätutkimussivulla. Myös maaperätutkimuksessa käytettyjen merkkien selitykset löytyvät maaperätutkimukset-sivulta.

Maaperätutkimuskartta

Pohjatutkimusleikkaukset kortteli 3212

Pohjatutkimusleikkaukset kortteli 3213

Pohjatutkimusleikkaukset kortteli 3214

Maaperätutkimukset -sivulle

Muuta

Ahomansikankadun ja Mansikkaniitynkadun varsilla on avo-ojat kadun kuivatusta varten. Tontin saaja vastaa ajoliittymän rakentamisesta avo-ojan yli, siitä aiheutuvista materiaali‐ ja työkuluista sekä kadun pintavesien kuivatuksen toimivuudesta rakennuttamisen aikana. Tontin saaja vastaa avo-ojan auki pysymisestä myös ajoliittymän rakentamisen jälkeen. Jotta pintavesien purkureittiä ei tukita, on ajoliittymän kohdalle asennettava riittävän kokoinen ojarumpu.

Tontit 3212-2, 3212-3 ja ehkä myös 3213-1 ovat kadun pintaan nähden alempana, joten ainakin näillä tonteilla täytyy tehdä pengerrystä. Näiden tonttien kohdalla myös oja on jouduttu tekemään osin pengertämällä. Katusuunnitelmassa on annettu oikeat korot, joihin tontin reunan täytyisi asettua.

Tontilla 3214-8 kiinteistön liittäminen viemäriin edellyttää kiinteistökohtaisen pumppaamon rakentamista.

Kaupunki on purkanut tontilla 3214-8 olleen navetan ja siistinyt alueen sekä varmistanut maaperän puhtauden maaperätutkimuksilla.

Kartta tonteista