Matala kynnys - mielenterveys- ja päihdepalvelut

Matala kynnys tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja hoitoa mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelut ovat 22 vuotta täyttäneille porvoolaisille, joita huolettaa oma tai läheisen psyykkinen hyvinvointi tai päihteiden käyttö. Palvelut ovat maksuttomia.

Tarjoamme apua lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden ongelmiin. Olet tervetullut, kun koet masennusta, ahdistusta, paniikkihäiriötä, tai tarvitset apua vaikeassa elämäntilanteessa.

Saat tukea myös, kun olet huolissasi alkoholin, lääkkeiden tai muiden päihteiden liiallisesta tai haitallisesta käytöstä. Muut toiminnalliset riippuvuudet, kuten pelaaminen ja nettiriippuvuus kuuluvat hoitomme piiriin.

Tiimissä työskentelevät psykologi, kolme sairaanhoitajaa ja sosiaalityöntekijä. Teemme myös yhteistyötä mm. terveydenhuollon, sosiaalitoimen, lapsi- ja perhepalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Ota yhteyttä

Porvoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut,
palveluntarpeen arvio ja neuvontanumero, puh. 019 520 4527 
Käyntiosoite: Näsin terveyskeskus, Askolinintie 1 A, 06100 Porvoo

Akuuteissa päihdeasioissa ota yhteyttä terveysaseman kiirevastaanottoon (laitosvieroituksen arviot).

Tiimimme:

Sosiaalityöntekijä: edistää asiakkaan psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä kysymyksissä yksilö-, perhe- ja verkostotyönmenetelmin.

Sairaanhoitaja: antaa apua lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden ongelmiin.

Psykologi: yksilökäynneillä voi käydä selventäviä ja tukea antavia keskusteluja eri ongelma- ja kriisitilanteissa sekä lievissä ja keskivaikeissa masennus-ahdistushäiriöissä.

Kokemusasiantuntijan vastaanotolle saat ajan saat neuvonnan kautta, puh. 019 520 4527.