Matala kynnys - mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti

Sosiaali- ja terveystoimen toimipisteissä on toistaiseksi voimassa vahva kasvomaskisuositus. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä, jos sille on terveydellinen este, tai asiakas on alle 12-vuotias. 


Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluntarpeen arviointi ja neuvonta palvelee
ma–pe klo 8-11 numerossa 019 520 4527 (ajanvaraus ja uudet asiakkaat).

Ajan peruminen/siirto puhelimitse tai tekstiviestillä omalle työntekijälle tai toimistosihteerin numeroon 040 141 7664, klo 8–15 (myös viranomaisten/yhteistyökumppaneiden yhteydenotot).

Akuuteissa päihdeasioissa ota yhteyttä terveysaseman kiirevastaanottoon (laitosvieroituksen arviot).


Matala kynnys tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja hoitoa mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelut ovat 22 vuotta täyttäneille porvoolaisille, joita huolettaa oma tai läheisen psyykkinen hyvinvointi tai päihteiden käyttö. Palvelut ovat maksuttomia.

Tarjoamme apua lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden ongelmiin. Olet tervetullut, kun koet masennusta, ahdistusta, paniikkihäiriötä, tai tarvitset apua vaikeassa elämäntilanteessa.

Saat tukea myös, kun olet huolissasi alkoholin, lääkkeiden tai muiden päihteiden liiallisesta tai haitallisesta käytöstä. Muut toiminnalliset riippuvuudet, kuten pelaaminen ja nettiriippuvuus kuuluvat hoitomme piiriin.

Tiimissä työskentelevät neljä sairaanhoitajaa ja sosiaalityöntekijä. Teemme myös yhteistyötä mm. terveydenhuollon, sosiaalitoimen, lapsi- ja perhepalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa.


Ryhmät tauolla toistaiseksi koronatilanteen vuoksi.

Tiimimme:

Sosiaalityöntekijä: edistää asiakkaan psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä kysymyksissä yksilö-, perhe- ja verkostotyönmenetelmin.

Sairaanhoitaja: antaa apua lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden ongelmiin.

Kokemusasiantuntijan vastaanotolle saat ajan saat neuvonnan kautta, puh. 019 520 4527.