Matkailun ja asumisen tilastoja ja tutkimuksia

Matkailu

Porvoon majoitustilasto

Asukkaiden asenteet matkailua kohtaan 2019

Tutkimuksessa kartoitettiin porvoolaisten asenteita matkailua kohtaan. Tutkimuksen toteutti puhelinhaastatteluina Kantar TNS Oy ja siihen vastasi 400 porvoolaista. 

Yhteenveto porvoolaiset ja matkailu -tutkimus

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017

Tutkimus toteutettiin internet-paneelina Suomessa. Toteutustavasta johtuen vastaajat
edustavat internetiä käyttäviä suomalaisia.

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu

Porvoon matkailijakysely kesällä 2016

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy toteutti Porvoossa touko-syyskuussa tutkimuksen, jolla selvitettiin matkailijoiden kävijäprofiilia, käyntikohteita, tyytyväisyyttä, tiedonhakua ja rahankäyttöä sekä kehittämisehdotuksia.

TAK Rajatutkimus 

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy on tuottanut vuodesta 1997 lähtien tietoa venäläismatkailijoista sekä valtakunnan tasolla että eri alueilla. Vuodesta 2014 alkaen tutkimuksessa on tarkasteltu kaikkia Suomessa vierailevia ulkomaalaisia matkailijoita. Haastatteluita tehdään vuosittain noin 20 000 kahdellatoista vilkkaimmalla raja-asemalla. Tutkimuksella tuotetaan myös alueellista tietoa ulkomaalaista matkailijoista niille alueille, jotka ovat mukana rahoittamassa tutkimusta.

TAK Rajatutkimuksen alueellisissa tuloksissa raportoidaan mm.: matkustajien kansalaisuus, matkan tarkoitus, oleskelun kesto, majoitustapa, rahan käyttö

Ulkomaiset matkailijat Porvoossa ja Loviisassa 2017

Tutkimus- ja analysointikeskus TAKin matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 2017


Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 2017

Kaupungit matkailukohteina -tutkimus 

Visit Finlandin tilastopalvelu Rudolf

Asuminen

Porvoon imagotutkimus 2018

Porvoon imagotutkimus toteutettiin joulukuussa 2017-tammikuussa 2018 kyselytutkimuksena. Kyselyyn saatiin vastauksia 1 414.
Kyselyn toteutti Owal Group Oy. 

Porvoon imagotutkimus 2018

Porvoon muuttoliikeanalyysi

Valtiotieteiden tohtori Timo Aron muuttoliikeanalyysissa tarkastellaan muuttoliikettä kuntien välillä koko maassa 2010-luvulla, Porvoon yleistä väestökehitys ja määrällistä muuttoliikettä vuosina 2000-2015 sekä Porvoon muuttajien rakennetta ja laadullista muuttoliikettä vuosina 2009-2013.