Medialle

Porvoon kaupunki tiedottaa 23.10.2019

Taidekoulu muuttaa – Porvoontalon hankesuunnittelu on käynnissä
Porvoon taidekoulun väliaikaistilojen kunnostustyöt entisessä Kissankulman päiväkodissa ovat valmistuneet Muutto osoitteeseen Linnankoskenkatu 33–35 on käynnissä ja toiminta siellä alkaa ensi viikolla. Porvoontalon peruskorjausta suunnitellaan rakennuksen arvoa kunnioittaen.

Taidekoulun käytössä on jatkossa kolme puurakenteista empiretaloa, joita on kunnostettu taidekoulua varten. Rakenneliittymiä on tiivistetty, sisäpinnat on maalattu ja lattiapinnat uusittu. Lisäksi ilmanvaihto on puhdistettu ja säädetty.

– Muutamme todelliseen idylliin. Pihapiiri ja valoisat luokat inspiroivat luovuuteen ja taiteen tekemiseen. Tilat ovat erilaiset kuin Porvoontalossa, ja käytämmekin alussa aikaa siihen, että löydämme sopivimmat tavat toimia uusissa tiloissa, taidekoulun rehtori Leena Stolzmann kertoo.

Taidekoulu muuttaa väliaikaistiloihin Porvoontalon peruskorjauksen ajaksi.

Porvoontalo korjataan oppimisen taloksi
Porvoontalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on työn alla. Siinä määritellään rakennuksen käyttömahdollisuudet ja korjaustavat, joita varten tutkitaan erilaisia taloteknisiä, rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja. 

Peruskorjauksen lähtökohtana on modernien, monikäyttöisten oppimisen, koulutuksen ja toiminnan tilojen rakentaminen historiallisen rakennuksen arvoja kunnioittaen.  

– Uudistetun Porvoontalon avainkäsitteitä ovatkin monitoimijuus, yhteistyö ja tilojen aktiivinen koko päivän käyttö. Tilat suunnitellaan opetuksen yleistiloiksi, joita voidaan vuokrata monen eri alan toimijoille, hankesuunnittelusta vastaava kaupunginarkkitehti Markku Partanen kertoo.

Peruskorjauksen jälkeen Porvoontalon tiloissa toimivat ainakin lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta antavat taidelaitokset kuten taidekoulu, kansalaisopisto ja osin myös musiikkiopisto.

– Porvoontalo on hieno rakennus, jonka korjauksessa on tietysti kunnioitettava sen arkkitehtonista arvoa ja sijaintia Vanhassa Porvoossa. Arkkitehtonisesti keskeiset tilat, kuten porrashuone ja siihen liittyvät kerrosaulat on tarkoitus korjata restauroivalla otteella. Niitä ympäröivissä tiloissa tavoitellaan modernimpaa ja pelkistetympää henkeä. Vanha juhlasali halutaan palauttaa monipuoliseksi konsertti- ja esitystilaksi.

– Ajatuksena on, että 1960-luvulla lisätyistä rakenteista voidaan luopua etenkin kellarikerroksessa, joka moninaisten teknisten ongelmien vuoksi edellyttää varsin järeitä korjaustoimenpiteitä.

Niin kuin kaikissa kaupungin hankkeissa, korjauksessa noudatetaan Terve talo -periaatteita. Korjauksen toteutustapa on sama kuin esimerkiksi Linnankosken lukion ja Kvarnbackens skolan korjauksissa. Ensimmäiset korjaussuunnitelmat ovat lähtökohta, ja toteutussuunnittelussa sekä työmaavaiheessa ollaan valmiudessa ketteriin suunnitelmien tarkennuksiin ja muutoksiin.

Hankesuunnitelma tulee päätöksentekoon kevään 2020 alussa. Seuraavat vaiheet ovat toteutussuunnittelu ja kilpailutus. Näillä näkymin peruskorjaus ajoittuu vuosille 2021‒2022.

Lisätietoja:
Porvoon taidekoulun rehtori Leena Stolzmann, puh. 0400 880 526
kaupunginarkkitehti Markku Partanen, puh. 040 489 1650
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Kukkonen, puh. 040 489 1754