Metsästä ja metsään takaisin

Porvoon Energian Tolkkisten biolämpövoimalaitosten toiminta on kiertotaloutta parhaimmillaan. Laitosten polttoaine tulee metsistä ja tuotantoprosessissa puun poltosta syntyvä tuhka uusiokäytetään palauttamalla se metsiin lannoitteen muodossa.

Tuhkan talteenotto tapahtuu sähkösuodattimessa, jonka läpi tuotantolaitosten savukaasut johdetaan. Suodattimessa savukaasut puhdistetaan hiukkasista, jotka lentotuhkana otetaan talteen isoon siiloon.

Käyttömestari Kaj Kulju kertoo tuhkaa kertyvän vuositasolla noin 3000 tonnia eli noin 70 säiliörekkalastillista.

-Säiliörekka käy pari, kolme kertaa viikossa hakemassa tuhkalastin Ecolan Oy:n tuotantolaitokseen, jossa tuhka rakeistetaan metsälannoitteeksi.

Porvoon Energialle tämä on ympäristöystävällinen tapa hoitaa osa tuotantoprosessin jätehuoltoa.

-Vaihtoehto olisi kaatopaikka, Kulju huomauttaa ja lisää, että se olisi paitsi yhtiön ympäristöarvojen vastainen niin myös kalliimpi ratkaisu.

Ilmainen, ei toki sopimus Ecolaninkaan kanssa ole. Ecolan laskuttaa tuhkan hakemisesta joitain senttejä per kilo.

Yhtiössä arvioidaan, että lannoitteeksi kelpaavasta tuhkasta hyödynnetään Suomessa vasta noin kolmannes.

Suomessa arvellaan syntyvän puhdasta puutuhkaa 250 000 tonnia vuodessa. Siitä saisi asiantuntijoiden mukaan lähes 70 000 hehtaarille hyvälaatuista puutuhkaa lannoitteeksi joka vuosi. Nykyisin suurin osa puuperäisten polttoaineiden tuhkasta päätyy edelleen läjitysalueille, kaatopaikoille, meluvalleiksi tai tiepohjien täyttömaaksi.

Porvoon Energian lämmön- ja sähköntuotantolaitosten kattiloissa käytetään leijupolttotekniikkaa, jossa polttoaine joutuu tekemisiin kuuman leijutushiekan kanssa. Hiekka toimii lämpövarastona ja tasaa tulipesän lämpötilaa polttoaineen kosteuden ja lämpöarvon vaihdellessa.

Leijupetin hiekka pitää säännöllisin välein vaihtaa. Kuljun mukaan Tolkkisissa puhutaan noin 4 000 tonnista poistettua hiekkaa vuodessa. Eikä tätä hiekkaakaan viedä kaatopaikalle, vaan Porvoon Energia hoitaa tämänkin jäteasian ympäristöystävällisesti.

-Fortum hakee hiekan meiltä maksusta uusiokäyttöön muun muassa maanparannusaineeksi ja maisemointitöihin. Maksaa melkein yhtä paljon meille kuin hiekan hankkiminen.

Savukaasuista ei pelkästään oteta talteen tuhka, vaan myös jäännöslämpö. Sähkösuodatuksen jälkeen savukaasut johdetaan lämmön talteenottopesuriin ja sieltä 75 metriä korkeaan piippuun.

Kuljun haastatteluhetkellä savukaasujen lämpötila oli pesuriin tullessaan 148 astetta ja sieltä piippuun mennessään enää 56 astetta. Talteenotettu ja kaukolämpöjärjestelmään johdettu lämpö vastasi noin 10 prosenttia järjestelmän sen hetken lämpökuormasta.

Piipusta ei tämän koko suljetun prosessin jälkeen tulee juuri muuta kuin vesihöyryä. Pesurissa käytetty vesi puhdistetaan ennen jätevedenverkostoon johtamista. Pesurissa syntyvä liete puolestaan uusiokäytetään polttoaineena laitosten kattiloissa.

Teksti: Rolf Gabrielsson, Porvoon Energia Oy