Miten palvelua haetaan

Täytä ensin hakulomake

Kun palvelua hakee ensimmäisen kerran, hakemukseen tulee liittää lääkärilausunto. Siitä tulee ilmetä vamma tai sairaus ja miten se aiheuttaa haittaa suhteessa elinympäristöön tai sosiaalisiin oloihin.

Lääkärilausunto tulee liittää hakemukseen myös sellaisessa tapauksessa, jossa palvelutarve on muuttunut vamman tai sairauden johdosta.

Lääkärilausunto on asiantuntijalausunto, eikä se yksinään ratkaise palvelun saamista. Vammaispalveluista sinut voidaan ohjata hankkimaan myös muita asiantuntijalausuntoja, kuten fysio- tai toimintaterapeutin lausuntoa.

Tulot tai varallisuus eivät vaikuta palveluiden ja tukien saamiseen.

Palveluissa ja tukitoimissa on jatkuva hakuaika. Etuuksia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Palvelutarve arvioidaan

Hakemuksen saapumisen jälkeen aloitetaan palvelutarpeen arviointi, jolloin kaupungin vammaispalvelut on yhteydessä asiakkaaseen. Arvioinnin perusteella laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma.

Arviointi edellyttää yleensä tapaamista, useimmiten kotikäyntiä. Tapaamiseen voidaan pyytää muita toimijoita ja asiantuntijoita.

Joissakin tilanteissa voidaan ryhtyä palvelutarpeen arviointiin yhteydenoton perusteella ilman hakemusta.

Kysy neuvoa

Viranhaltijat laativat asiakkaalle palvelusuunnitelman ja tekevät vammaispalveluihin liittyvät päätökset yksilöllisesti lainsäädännön mukaan.

Ulkopaikkakuntalaiset