Muistilista asunnon ostajalle

Selvitä myyjältä ainakin seuraavat asiat suunnitellessasi asunnon ostoa:
• Asunnon radonmittaustulokset
• Asunnossa toteutetut remontit ja peruskorjaukset
• Mahdolliset aikaisemmat terveyshaittaepäilyt ja niiden korjaustavat sekä asunnon mahdolliset viranomaisen määräämät käyttörajoitukset tai asumiskiellot
• Asunnon ilmanvaihtojärjestelmä ja ilmanvaihdon korvausilman ottopaikka sekä sen lähellä sijaitsevat mahdolliset epäpuhtauslähteet

Omakotitalosta kannattaa selvittää:
• Jos kiinteistöä ei ole liitetty jätevesiverkostoon, selvitä jätevesien käsittelyjärjestelmä ja sen hyväksymisajankohta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta saa ohjeita jätevesien käsittelyvaatimuksista.
• Jos kiinteistöä ei ole liitetty talousvesiverkostoon, selvitä talousvesikaivon tyyppi sekä kunto ja pyydä viimeisimmät vesitutkimustulokset. Ympäristöterveydenhuollosta saat ohjeita talousveden laatuvaatimuksista ja yleisimmistä kaivovesiongelmista.
• Jos kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen vesi- tai viemäriverkkoon, selvitä lisäksi sijaitseeko kiinteistö vesihuoltolaitoksen / vesiosuuskunnan toiminta-alueella, johon kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus.
• Kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta voi tarkistaa, että myynnissä olevat rakennus/rakennukset ovat hyväksyttyjä myyjän ilmoittamaan käyttötarkoitukseen sekä loppukatselmoituja. Loppukatselmoidussa rakennuksessa rakentaminen on saatettu päätökseen lupahakemuksen mukaisesti. Rakennusvalvontaviranomaiselta voit myös tarkistaa, että rakennus ei sisällä luvattomia laajennuksia tai muutoksia
• Rantakiinteistöllä kannattaa selvittää vesistön veden laatu ja vedenlaadun riskitekijät. Jos vesistössä on yleinen uimaranta, löytyy ympäristöterveydenhuollosta tietoa uimaveden laadusta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella voit pyytää tietoa alueen vesistöjen kunnosta.
• Selvitä kunnan kaavoituksesta rakennuksen lähialueiden suunniteltu maankäyttö.

Asuntoyhtiöstä kannattaa selvittää:
• Vireillä olevat sekä määrätyt tupakointikiellot huoneistoparvekkeella, huoneiston ulkoalueella tai huoneistossa
• Yhtiössä toteutetut ja suunnitellut peruskorjaukset

Muuta huomioitavaa asunnon hankintaa suunniteltaessa: 
Lue lisää: Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi)

Tietoa ja ohjeita / Ostaminen, myyminen ja sopimukset / Asuntokauppa /Omakotitalo

Tietoa ja ohjeita / Viat, viivästykset / Asuntokaupan virhe