Musiikin perusteet

Musiikin perusteiden opiskelu tukee soiton- ja laulunopetusta. Oppilas perehtyy musiikin peruskäsitteisiin ja samalla oppilaan taito hahmottaa musiikkia kuulon avulla kehittyy.

Musiikin perusopetuksen oppilaille musiikin perusteet ovat osa opintoja. Sopiva aloitusikä on noin 9–10 vuotta. Tätä nuoremmat osallistuvat musiikkivalmennukseen. Myös muut kuin perusopetuksen oppilaat voivat opiskella musiikin perusteita.

Perustasoon kuuluvat

 • Mupe 1 A, musiikkivalmennus
 • Mupe 1 C, säveltapailun ja teorian peruskurssi 1/3
 • Mupe 2 A ja B, säveltapailun ja teorian peruskurssi 2/3
 • Mupe 2 C, musiikkiteknologia
 • Mupe 3 A ja B, säveltapailun ja teorian peruskurssi 3/3
 • Mupe 4, yleisen musiikkitiedon peruskurssi.

Opistotasoon kuuluvat

 • Mupe 5, säveltapailu I
 • Mupe 6, teoria I
 • Mupe 8, kenraalibasson kirjoitus ja soitto
 • Mupe 7, yleinen musiikkitieto I
 • syventävät opinnot, opistotasolla pakolliset Mupe 5–7 ja syventävät opinnot, joihin Mupe 8 voi kuulua.

Tasoryhmien kuvaukset ja tavoitteet

Tasoryhmien tarkempi kuvaus ja opetuksen tavoitteet on kuvattu opetussuunnitelmassa.
Musiikin perusteiden opetussuunnitelma 


Mupe-ryhmien kokoontuminen eri toimipisteissä

Löydät eri toimipisteiden mupe-ryhmät musiikkiopiston Peda.net-palvelusta.