Musiikki

Varhaisiän musiikkikasvatus on musiikkileikkikkoulutoimintaa alle kouluikäisten parissa. Toiminnan tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan. Tunneilla tutustutaan musiikillisiin perusasioihin laulaen, soittaen, liikkuen, kuunnellen ja lorutellen. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta itseilmaisuun, yhdessä tekemineen, itsenäiseen ajatteluun ja omaan luovuuteen. Toiminta tukee myös lapsen kielellistä kehitystä. Tunneilla on käytössä kehorytmit sekä rytmi- ja melodiasoittimet. Lapsille suunnattu Mini-Kultis tarjonta on maksutonta.

Tarjonta 

  • musiikkileikkikoulutoimintaa päiväkodeissa 3-5-vuotiaille periodeina tai säännöllisenä palveluna
  • taidekaruselli (kuvataide – tanssi – teatteritaide/ilmaisu – musiikki) alle kouluikäisille
  • yhteisten tapahtumisen toteuttaminen; pienet konsertit, musiikkisatu, soitinesittelyt
  • mahdollisuus soitinvalmennusopetukseen, pääsääntöisesti yli 5- vuotiaille
  • toimintaa ja tapahtumia perhepäivähoidon lapsille musiikkiopiston tiloissa
  • räätälöidyt koulutukset henkilökunnalle – laulut, leikit ja musiikilliset leikkituokiot, soitinesittelyt ja soitinvalmennus. Henkilökunnalle suunnattu koulutus on maksullista. Koulutuksen hinta: 45 min/45 euroa ja 60 min/60 euroa. 

Yhteystiedot: kanslia 019 520 2549, musiikkiopisto@porvoo.fi, apulaisrehtori Maire Aakko 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi

Porvoonseudun musiikkiopisto