Näsin koulukadun saattoalueen ja pysäköintialueen rakentaminen alkavat