Näsin kuntoutuskeskus

Koronavirusepidemian vuoksi vierailut Näsin kuntoutusosastoille ovat rajoitettuja

Asiakkaamme ovat iäkkäitä ja infektioherkkiä. Haluamme varmistaa heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa. Henkilökuntamme on tehostanut käsihygieniaa, aseptista työskentelyä sekä tilannekohtaista suojavaatetusta. Autamme mielellämme ja kannustamme olemaan yhteydessä läheisiinne puhelimitse. Kiitos, että autatte infektiontorjunnassa. 

Näsin kuntoutusosastoilla sallitaan 26.6. alkaen potilaiden lähiomaisten vierailut seuraavin ehdoin: 

  • vieraita voi olla samaan aikaan enintään kaksi
  • suositeltu vierailun kesto on 15 minuuttia 
  • vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa yksiköstä 
  • vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa 
  • vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita 
  • vierailusta tulee sopia etukäteen yksikön kanssa 

Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan omaisten vierailut sovitaan yksikön kanssa. Niissä joustetaan mahdollisuuksien mukaan.  
 
Kaikki muut vierailut ovat edelleen kiellettyjä.  
 


Näsin kuntoutuskeskuksessa saa hoitoa silloin, kun sairaus vaatii sairaalahoitoa ja kuntoutusta, mutta ei enää erikoissairaanhoitoa. Kuntoutuskeskuksen osastoilla tuetaan selviytymään päivittäisistä toiminnoista ja autetaan niissä toiminnoissa, joista ei selviydy itsenäisesti. Tavoitteena on vahvistaa omia voimavaroja, kannustaa ja tukea omatoimisuuteen. Vierailuaika päivittäin klo 11–19. Muista vierailuajoista pyydämme sopimaan henkilökunnan kanssa.