Näsin palvelutalo otetaan päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon käyttöön