Näsinmäen kävelyreittien kunnostustyöt valmistumassa