Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö on:

 • perheen tarpeista lähtevää
 • perheen voimavaroja vahvistavaa
 • lyhytkestoista
 • ennaltaehkäisevää
 • luottamuksellista
 • maksutonta

Neuvolan perhetyö on osa äitiys- ja lastenneuvolapalvelua. Se on tarkoitettu lasta odottaville sekä pienten lasten perheille.

Perhetyö on keskusteluapua, tukea, ohjausta ja arjen tilanteiden mallintamista. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta, parisuhdetta ja koko perheen hyvinvointia.

Perheohjaajan tavoitteena on auttaa perhettä löytämään omat voimavarat ja keinot selviytyä erilaisista lapsiperheiden haasteista. Perheohjaaja (sosionomi) työskentelee terveydenhoitajan työparina.

Milloin neuvolan perhetyö on avuksi?

Terveydenhoitaja voi ehdottaa perheohjaajan tapaamista tai asiakas voi itse ottaa yhteyttä esim. seuraavissa asioissa:

 • kun arki ei syystä tai toisesta suju
 • kun vauvan odotus tai vauva-arki mietityttää
 • kun lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyy kysymyksiä: univaikeudet, päivärytmi, uhmaikä, mustasukkaisuus ym.
 • kun vanhemmuus kaipaa vahvistusta
 • kun pari- ja perhesuhteissa on pulmia
 • kun vanhemmalla on uupumusta

Yhteydenotot perheohjaajat:

Tarja Nyman

Merja Sorvisto