Nuoren tukeminen sijoituksen jälkeen

Sijoitettuna olleelle nuorelle tarjotaan tukea lastensuojelun sijoituksen päätyttyä. Tukea kutsutaan jälkihuolloksi. 

Jälkihuoltoon kuuluu kaiken sen tuen ja avun järjestäminen, jota nuori tarvitsee selviytyäkseen myöhemmin omillaan. Näitä ovat muun muassa asunto, taloudellinen ja henkinen tuki, tuki koulunkäynnissä, työelämään siirtymisessä ja harrastustoiminnassa sekä turvalliset ihmissuhteet.

Nuori laatii yhdessä sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa suunnitelman, jonka perusteella tukea tarjotaan.

Jälkihuolto päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta.

Jälkihuollon sosiaaliohjaajan tavoittaa:  Jaana Lindholm Yhteystiedot