Skip to content

Nuoret kokevat itsensä tärkeiksi, selviää kouluterveyskyselystä

Juuri valmistuneen Kouluterveyskyselyn mukaan valtaosa porvoolaisista nuorista kokee itsensä tärkeäksi osaksi perhettään ja arvostaa terveitä elämäntapoja. He myös tuntevat elämällään olevan päämäärän ja tarkoituksen.

Tämän vuoden keväänä tehdyn Kouluterveyskyselyn mukaan 90 prosenttia porvoolaisista peruskoululaista ja ammattiin opiskelevista ja peräti 96 prosenttia lukiolaisista kokee itsensä tärkeäksi osaksi omaa perhettään. Kaksi kolmasosaa nuorista ja perusopetuksen 4.- ja 5.-luokkalaisista kokee, että perheillä on riittävästi yhteistä aikaa, ja yhtä monen nuoren kotona syödään yhteinen ilta-ateria vähintään kolmena arkipäivänä viikossa.

– Nuorten elämässä perhe, ystävät ja koulu ovat tärkeimmät kehitysympäristöt ja hyvinvoinnin muokkaajat. Sen vuoksi on hienoa huomata, että nuorten mielestä perheyhteys on vahvaa ja toimivaa, iloitsee kehittämispäällikkö Tuija Öberg, joka toimii Kouluterveyskyselyn yhdyshenkilönä Porvoossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskysely on valtakunnallisesti kattavin lasten ja nuorten elinoloja ja hyvinvointia selvittävä tutkimus. Kysely tehtiin Porvoossa edellisen kerran 2013. Kyselyyn ovat aikaisempien vuosien tapaan osallistuneet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat ja lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat. Tänä vuonna kyselyssä olivat ensimmäistä kertaa mukana myös peruskoulun 4. ja 5.-luokkalaiset ja heidän huoltajansa.

Harrastaminen ja liikunta lisääntyivät, tupakointi ja alkoholin käyttö vähenivät edelleen

Liikunnan harrastaminen näyttää Kouluterveyskyselyn mukaan myös porvoolaisnuorten keskuudessa lisääntyneen viime vuosina. Hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla tunnin tai enemmän viikossa harrastaneiden osuudet ovat kasvaneet reilusti peruskoulujen yläluokilla ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Alakoululaisista 82 prosenttia, yläkoululaisista 90, lukiolaisista peräti 94 ja ammattiin opiskelevista 77 prosenttia viettää aikaa viikoittain jonkin harrastuksen parissa. Raittiiden osuus nuorista on koko maassa kasvanut 2000-luvulla. Näin myös Porvoossa. Täysin raittiita on nykyisin 57 prosenttia Porvoon yläkoululaisista, lähes kolmasosa lukiolaisista ja neljäsosa ammattiin opiskelevista. Samalla viikoittain alkoholia käyttävien nuorten osuus on edelleen pienentynyt ja humalajuominen vähentynyt.

Samasta kyselystä selviää myös, että joka kymmenes nuorista kokee itsensä yksinäiseksi, ylipaino on yleistynyt erityisesti lukioikäisillä ja kolmasosa nuorista on ollut huolissaan omasta mielialastaan kuluneen vuoden aikana.

Tulokset ovat apuna hyvinvointia edistävässä työssä

Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään Porvoossa apuna lasten ja nuorten hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen tähtäävässä työssä. Koulut ja oppilaitokset käyttävät tuloksia myös oman toimintayksikkönsä kehittämistyössä. Tulosten käsittelystä on tehty toimintamalli, jonka mukaisesti kaikkien peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten toivotaan tuloksia käsittelevän.

Kouluterveyskyselyn kuntakohtaiset, alueelliset ja valtakunnalliset tulokset ovat maksutta saatavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sähköisestä järjestelmästä. Koulu- ja oppilaitoskohtaiset sekä huoltajakyselyn tulokset valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Kouluterveyskyselyn tulokset

Lisätiedot: 
 
Kehittämispäällikkö Tuija Öberg, puh. 040 5538 654,  tuija.oberg@porvoo.fi

19.9.2017 8:22

Tunnisteet: Nuoret Opetus ja koulutus Lapsiperheet