Nuorisotiloilla toiminta on täydessä vauhdissa – Kevätkummun Nuokka muuttaa