• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
21.8.2019 13:00
Uppdatering onsdag 21.8 kl 13.30 Borgå stads hälsoskyddsmyndighet upphävde uppmaningen att koka dricksvattnet onsdagen 21.8.2019 ...

12.7.2019 11:49
Uppdatering 20.7. Norike vattentag är hittills ur bruk. Förändringar i vattentrycket kan ännu ...

4.7.2019 11:19
Borgå vatten sanerar avloppsnätet på Harstigen samt på Småindustrivägen mellan 8.-11.7. Som entreprenör ...

3.7.2019 13:43
Kundenkäten för vattentjänster förverkligades mellan 9.-27.5.2019. Av de 2665 kunder som fått e-postinbjudan svarade ...

20.6.2019 11:37
Uppdaterad 26.6. kl. 15.30

4.6.2019 11:13
Vattenverket utför kopplingsarbeten på Ågatan. Vattnet stängs onsdagen 5.6 mellan kl. 8-16. Ifall jobbet går fortare ...

20.5.2019 14:36
I Hammars vattentorn installeras det imorgon en UV-anläggning. Vattentornet töms under arbetet, tömningen påbörjas ...

16.5.2019 15:12
I vattendistributionen på Ågatan förekommer korta avbrott (ca 10-15min) 17.5. mellan kl. 8-16 pga ...

15.5.2019 12:56
Vattenverket utför kopplingsarbeten på Ågatan. Vattnet stängs torsdagen 16.5 mellan kl. 9-15. Ifall jobbet går ...

9.5.2019 8:31
Västra åstranden i Borgå har berikats med ett nytt konstverk, då Borgå vatten har skaffat en imponerande relief som pryder fasaden på den nya ...