• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
4.6.2019 11:13
Vattenverket utför kopplingsarbeten på Ågatan. Vattnet stängs onsdagen 5.6 mellan kl. 8-16. Ifall jobbet går fortare ...

20.5.2019 14:36
I Hammars vattentorn installeras det imorgon en UV-anläggning. Vattentornet töms under arbetet, tömningen påbörjas ...

16.5.2019 15:12
I vattendistributionen på Ågatan förekommer korta avbrott (ca 10-15min) 17.5. mellan kl. 8-16 pga ...

15.5.2019 12:56
Vattenverket utför kopplingsarbeten på Ågatan. Vattnet stängs torsdagen 16.5 mellan kl. 9-15. Ifall jobbet går ...

9.5.2019 8:31
Västra åstranden i Borgå har berikats med ett nytt konstverk, då Borgå vatten har skaffat en imponerande relief som pryder fasaden på den nya ...

8.5.2019 13:17
Borgå vatten utför en kundenkät 9.5– 26.5.2019 Undersökningen utförs som en nätenkät, till vilken deltagarna inbjuds via e-post.

15.4.2019 15:15
Vattenverket utför ledningsarbeten i Ölstens vid Småindustrivägen. Vattenledningsnätets funktion förbättras ...

10.4.2019 14:31
En vattenläcka har uppstått på Småindustrivägen. Reparationsarbetet påbörjas idag kl. 15.00. En del av ...

8.4.2019 9:37
Ett vattenläckage har upptäckts vid Andersasvägen. Reparationsarbetena har påbörjats och arbetet torde bli klart ...

7.4.2019 15:38
En vattenläcka har uppstått på Godsägarvägen. En del av Pepot blir utan vatten. Vattenkärror hämtas till Godsägarvägens början och till ...