• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
21.4.2017 12:05
I Norike vattentag tvättas vattenreservoaren, tvätten är en del av verkets normala underhåll. Under servicearbetet kommer ...

12.4.2017 13:46
Det drickbara kranvattnet – tar vi lika förgivet som självständigheten, men båda bör vi ta hand om. Fungerande vattentjänster är en nyckel för ...

5.4.2017 15:58
En vattenledning har sprungit läck vid Runebergsgatan under grävarbeten. Vattnet är stängt på Runebergsgatan på ...

3.4.2017 11:13
En vattenledning har sprungit läck i ändan av Rypsvägen. Läckan har isolerats utan att kunder blivit utan vatten. ...

17.3.2017 11:49
Från Kullo området har det anmälts om störningar i vattenkvaliteten. Störningarna beror på ett läckage i ...

16.3.2017 8:45
En vattenledning har sprungit läck mellan vattentaget och ån. Läckan har isolerats och reparationsarbetena har ...

9.3.2017 15:02
Trafiken löper normalt på Kärråkersvägen, busstrafiken trafikerar dock enligt undantagsrutten ända till fredag kl. 14.00

3.3.2017 13:41
Arbetet medför tillfälliga ändringar i trafiken samt ändringar i bussrutter

28.2.2017 9:38
Vattenverket utför ledningsarbeten i Gammelbacka vid Västervägen 6 på tisdagen den 28.2.2017 mellan kl. 9.30–17.00. ...

20.2.2017 10:10
En vattenledning har sprungit läck vid Dragonvägen. Reparationsarbetena har påbörjats och man beräknar att ha arbetet ...