• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
6.4.2019 8:03
Läckan är reparerad och trycket är på igen. Sköljning av nätet pågår. Vattenkärrorna lämnas kvar åtminstone till söndag.

4.4.2019 13:13
Borgå vatten har öppnat egna Facebook sidor. Via sociala median försöker vi ännu bättre nå ...

2.4.2019 14:39
Nyheten uppdaterad 16.41

27.3.2019 9:57
Jonasvägen stängdes för trafik 27.3 mellan Jonasvägen 10 – Jonasvägen/Sparregatans korsning. På ...

27.3.2019 9:38
Ett vattenläckage har upptäckts vid Byggarvägens och Småindustrivägens korsning. Reparationsarbetena ...

19.3.2019 12:04
Nyheten uppdaterad 20.3. kl. 13:30. Avloppsarbetna uppskattas bli klara under torsdagen.

18.3.2019 10:05
Uddas området blir utan vatten

13.3.2019 8:48
Ett vattenläckage har upptäckts vid Vårbergavägens och Jägaregatans korsning. Reparationsarbetena har ...

12.3.2019 8:04
Nyheten uppdaterad kl. 11.40

1.3.2019 9:54
Borgå vatten tar ibruk nya pumpstationen vid Kokon. Sättningar i nätet har orsakat fördröjningar med ibruktagandet. ...