• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
8.5.2019 13:17
Borgå vatten utför en kundenkät 9.5– 26.5.2019 Undersökningen utförs som en nätenkät, till vilken deltagarna inbjuds via e-post.

15.4.2019 15:15
Vattenverket utför ledningsarbeten i Ölstens vid Småindustrivägen. Vattenledningsnätets funktion förbättras ...

10.4.2019 14:31
En vattenläcka har uppstått på Småindustrivägen. Reparationsarbetet påbörjas idag kl. 15.00. En del av ...

8.4.2019 9:37
Ett vattenläckage har upptäckts vid Andersasvägen. Reparationsarbetena har påbörjats och arbetet torde bli klart ...

7.4.2019 15:38
En vattenläcka har uppstått på Godsägarvägen. En del av Pepot blir utan vatten. Vattenkärror hämtas till Godsägarvägens början och till ...

6.4.2019 8:03
Läckan är reparerad och trycket är på igen. Sköljning av nätet pågår. Vattenkärrorna lämnas kvar åtminstone till söndag.

4.4.2019 13:13
Borgå vatten har öppnat egna Facebook sidor. Via sociala median försöker vi ännu bättre nå ...

2.4.2019 14:39
Nyheten uppdaterad 16.41

27.3.2019 9:57
Jonasvägen stängdes för trafik 27.3 mellan Jonasvägen 10 – Jonasvägen/Sparregatans korsning. På ...

27.3.2019 9:38
Ett vattenläckage har upptäckts vid Byggarvägens och Småindustrivägens korsning. Reparationsarbetena ...