• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
15.8.2018 17:30
Vattnet i Slätbergets vattentorn kloreras onsdag kväll som en säkerhetsåtgärd, eftersom det förekommit onormala ...

6.7.2018 8:47
Med anledning av de senaste vattenkvalitetsresultaten behöver man inte längre undvika att bada vid strandområdena på Haikofjärden.

15.6.2018 17:10
Det är skäl att undvika att simma vid strandområdet mellan Haiko gård och Örnshamn.

12.6.2018 15:12
I kundenkäten fick vattenverket tack för bland annat kundbetjäningen, vattnets kvalitet och generellt över att ...

29.5.2018 8:42
En vattenledning har sprungit läck vid Runebergsgatan. Vattnet stängs på Runebergsgatan mellan Alexandersgatan-Gymnasiegatan. ...

18.5.2018 10:24
I Gamla stan i Borgå kommer råttfällor att placeras i avloppsnätet under våren 2018. Fällorna reagerar på gnagare och är en effektiv metod för ...

17.5.2018 8:30
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Vattnet stängs på Andersbergsgatan idag 17.5. kl. 9.00 och ...

14.5.2018 15:05
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Vattnet stängs på Karlsborgsgatan imorgon kl. 22.00 och ...

11.5.2018 11:33
Borgå vatten utför en kundenkät 9.5 - 23.5 Undersökningen utförs som en nätenkät, till vilken deltagarna ...

8.5.2018 15:20
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Arbetena påbörjas imorgon 9.5. Vattnet stängs kl. ...