• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.5.2018 8:30
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Vattnet stängs på Andersbergsgatan idag 17.5. kl. 9.00 och ...

14.5.2018 15:05
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Vattnet stängs på Karlsborgsgatan imorgon kl. 22.00 och ...

11.5.2018 11:33
Borgå vatten utför en kundenkät 9.5 - 23.5 Undersökningen utförs som en nätenkät, till vilken deltagarna ...

8.5.2018 15:20
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Arbetena påbörjas imorgon 9.5. Vattnet stängs kl. ...

8.5.2018 9:59
En vattenledning har sprungit läck vid Ågatan. Reparationsarbetena påbörjas 9.5. kl. 8.30 och beräknas dröja till ...

26.4.2018 10:25
Borgå vatten påbörjar saneringen av vattentjänstnät i Kvarnbacken efter första maj under vecka 18. Arbetena ...

25.4.2018 15:26
Borgå vatten bygger vattentjänstnät på Vårdalsbergets nya detaljplaneområde. Detaljplaneområdet byggs i ...

13.4.2018 11:05
Borgå vatten förnyar Pellingevägens och Kokonvägen pumpstationer. Som huvudentreprenör fungerar Skanska Infra Oy. ...

22.3.2018 8:30
Vattnet stängs pga läcka. Reparationsarbetena har påbörjats och vattenverket uppskattar att vattendistributionen kan ...

6.3.2018 10:34
Lysande idé, mer av detta! Detta är kort vad Borgåborna tyckte om belysningen av vattentornen i Kvarnbacken och Hammars.