• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
30.8.2017 8:21
Borgå vatten utvidgar vattentjänstnätet på Getporsvägen. Arbetet påbörjas den 4.9. och beräknas ...

29.8.2017 9:41
Borgå vatten utför kopplingsjobb i Tjusterby. Arbetet har orsakat att trycket varit lägre i områden väst om Tjusterby. ...

24.8.2017 11:22
Borgå vatten utför konditionsgranskning av vattenledningar på områden mellan Östermalm och Jonasbacken. Närmare ...

21.8.2017 11:56
Borgå vatten tog ibruk klorering av utgående vatten vid Sannäs vattentag på fredagen den 4.8. för att säkra ...

10.8.2017 14:57
Pga. ett läckage stängdes Gamla Kungsvägen mellan Tunnbindarebacken-Wadenströmståget. Vägen är nu öppnad ...

9.8.2017 14:39
Vattnet kan användas normalt

8.8.2017 11:16
En vattenläcka har hittats vid Gamla Kungsvägen. Förberedningsarbeten påbörjas på tisdagen 8.8. då gatan stängs kl. 12.00. Gatan stängs mellan ...

6.8.2017 16:57
En vattenledning har sprungit läck vid Rypsvägen. Reparationsarbetena har påbörjats. Vattendisttributionen har stängts ...

4.8.2017 15:05
Reparationsarbeten påbörjas på måndagen 7.8, detta leder till ett avbrott i vattendistributionen på området

4.8.2017 9:21
Klorering av utgående vattnet tas i bruk vid Sannäs vattentag fredag 4.8.