• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
16.8.2017 8:07
Markanvändningsavtal för Borgåporten på västra åstranden Nämnden beslutade att Borgå stad ...

3.7.2017 18:38
Understöd för avtalsbrandkårer  Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om utdelande av Borgå stads understöd ...

29.6.2017 10:53
Praxis i publiceringen av protokollen från Borgå stads förtroendeorgan ändras på grund av en ändring av kommunallagen. Enligt den nya ...

26.6.2017 17:29
Val av direktionen för affärsverket Kungsvägens arbetshälsa Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse för sin ...

19.6.2017 20:34
Förfaringssätt inom social- och hälsovårdstjänster för papperslösa Stadsstyrelsen beslutade efter ...

12.6.2017 18:28
Val av ordförande och vice ordföranden i stadsfullmäktige Stadsfullmäktige beslutade enhälligt välja Mikaela ...

7.6.2017 8:21
Utlåtande om de riksomfattande målen för områdesanvändningen Nämnden konstaterade i sitt enhälliga ...

5.6.2017 9:30
Borgå stads finskspråkiga utbildningssektion sammanträder sista gången med den nuvarande sammansättningen tisdagen den 6 juni och ordnar därför ...

1.6.2017 8:04
Borgå stads plan för småbarnspedagogik 1.8.2017  Medlem von Schoultz föreslog understödd av medlem Korhonen, att ...

29.5.2017 18:04
Reparations- och ändringsarbeten i fastigheter, ramavtal Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja ramavtalsentreprenörer för reparations- och ...