• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
24.4.2017 20:03
Borgå stads deltagande i att ansöka om arrangörskap för Jukolastafetten för år 2022 eller 2023 Stadsstyrelsen ...

21.4.2017 9:42
Intervall- och kortvårdsenheten Apollo för äldre, som nu verkar i Ebbo åldringshems fastighet, blir en del av Näse ...

13.4.2017 8:29
Skolnätsutredningen från 2013 talade för att Kråkö skola skulle sammanslås med Grännäs skola, medan ...

12.4.2017 12:16
Ansökningar om bygglov, Harabackagatan 1, Kungsporten Restel Fast Food Oy/St1 Oy ansöker om bygglov för att bygga en ...

12.4.2017 8:16
Planeringsreservering för småbåtshamn Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt att nämnden inte i det ...

3.4.2017 18:37
Totalrenovering av Linnankosken lukio, godkännande av kostnadsberäkning och val av entreprenörer Stadsstyrelsen beslutade ...

30.3.2017 8:12
Justering av taxor och avgifter/kultur- och fritidstjänster Ordförande föreslog understödd von Schoultz att ärendet ...

27.3.2017 18:28
Bokslutet för år 2016 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna för sin del bokslutet för år 2016 och undertecknade bokslutet enligt ...

24.3.2017 8:08
Förlängning av bioavfallskärlets tömningsintervall på de fastigheter som deltar i ett ...

22.3.2017 19:56
Borgå stads utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med ...