• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
6.2.2017 17:37
Borgås egen separata utredning om produktionen av social- och hälsovårdstjänster Ärendet togs bort från föredragningslistan. Man återkommer till ...

3.2.2017 8:22
Munhälsovården centraliseras och små enheter dras in Nämnden beslutade enhälligt återremittera ärendet ...

2.2.2017 8:06
Byggande av nytt konstgräs och fotbollshall Medlem Korpi föreslog understödd av medlem Kittilä att ärendet ...

1.2.2017 11:16

– Borgå sjukhus roll kommer oundvikligen att förändras till följd av den riksomfattande social- och hälsovårds- och landskapsreformen. ...

1.2.2017 10:16
Bildningsnämndens svenska utbildningssektion konstaterade att förhållandena i Gammelbacka skola trots ...

30.1.2017 17:43
Ändring av detaljplan, strandkvarteren vid Konstfabriken Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 9 (Berndt ...

27.1.2017 9:42
Beslut som fattades torsdagen 16.1.

23.1.2017 19:25
Projektplan för Linnankosken lukio Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen, kostnadsberäkningen och ...

20.1.2017 10:47
Nya Borgå ungdomsfullmäktige höll sitt första möte igår den 19.1.2017.

18.1.2017 11:03
Ansökningar om bygglov, Alexandersbågen 12/Raul Hellbergs gata 7, Västra åstranden Byggnads- och miljönämnden ...