• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
20.1.2017 10:47
Nya Borgå ungdomsfullmäktige höll sitt första möte igår den 19.1.2017.

18.1.2017 11:03
Ansökningar om bygglov, Alexandersbågen 12/Raul Hellbergs gata 7, Västra åstranden Byggnads- och miljönämnden ...

18.1.2017 8:01
Bygganvisningar för detaljplaner på Västra åstranden Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt godkänna ...

16.1.2017 18:57
Gammelbacka koloniträdgård, detaljplan Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige ...