• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
25.3.2019 8:02
Miljöhälsosektionen behandlade rapporten över de förverkligade tillsynsresultaten för år 2018.

21.3.2019 15:36
Social- och hälsovårdssektorns bokslut 2018 visade ett överskott på ca 300 000 jämfört med budgeten som ...

18.3.2019 19:00
Utvecklingen av förorter Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna för kännedom förverkligandet av arbetet med utvecklingen av förorter 2018 ...

12.3.2019 21:04
Skolskjutsar till för- och grundskolor vilka ordnas som beställningstrafik Föremål för upphandling är ...

6.3.2019 8:44
Intresset för ämnet livsåskådning har ökat i de svenska skolorna i Borgå. Detta har lett till ett behov av att ...

6.3.2019 8:39
Beläggning av gator 2019, val av entreprenör  Stadsutvecklingsnämnden beslutar välja NCC Industry Oy, som lämnat ...

4.3.2019 19:15
Tjänsten som verkställande direktör för Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa Stadsstyrelsen beslutade efter ...

1.3.2019 8:13
Social- och hälsovårdsnämnden beslutade alla ärenden enligt beslutsförslagen.  Social- och ...

27.2.2019 19:25
Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Tatu Chanth befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ...

27.2.2019 12:53
Ansökningar om ändringstillstånd och bygglov, Tolkis hamnväg 2, Tolkis Tillstånd och lov ansöks för tre ...