• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
12.4.2019 8:30
Sektionen gav utlåtande om MRT-Kiinteistöt Oy:s  miljötillståndsansökan där man konstaterar att ...

12.4.2019 8:19
Bildningstjänster på det östra området Bildningsnämnden beslöt enligt föredragandes ändrade ...

10.4.2019 8:31
Svenska utbildningssektionen kunde på sitt möte på tisdag konstatera att det nya skolnätet medför att det behövs ...

8.4.2019 18:30
Personalrapport 2018 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna personalrapporten för år 2018 och sända den till stadsfullmäktige för ...

1.4.2019 17:34
Månadsrapporten över budgetutfallet 1.1.2019–28.2.2019 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna månadsrapporten ...

27.3.2019 17:27
Bokslutet för år 2018 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna bokslutet 2018 för sin del och undertecknade bokslutet. Bokslutet ges till ...

27.3.2019 8:23
Bokslut 2018 Social- och hälsovårdsnämnden antecknade bokslutet för kännedom. Tilläggsinformation gällande bokslutet Övriga ärenden De ...

27.3.2019 8:06
Nämnden gav följande svar till miljöhälsovårdens begäran om att utreda  om det finns tillräckligt med ...

25.3.2019 8:02
Miljöhälsosektionen behandlade rapporten över de förverkligade tillsynsresultaten för år 2018.

21.3.2019 15:36
Social- och hälsovårdssektorns bokslut 2018 visade ett överskott på ca 300 000 jämfört med budgeten som ...