• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
20.2.2019 11:18
Sektionen tog upp på en tilläggslista Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s tillståndsansökan för en ...

18.2.2019 17:25
Budgetändring 2019, samfundsskatter och låneupptagning Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att budgeten för år 2019 ...

15.2.2019 9:24
Godkännandet av projektplanen för daghemmet Skogstjärnan Föredraganden föreslog utöver beslutsförslaget att ...

13.2.2019 8:34
Plan för genomförande av markanvändning för år 2019 - 2023  Nämnden godkände planen. Det första ...

13.2.2019 8:31
Bildningsnämndens svenska utbildningssektion tog del av bildningens prognos för elevantalet i de svenska skolorna i Borgå. ...

11.2.2019 18:57
Utarrendering av en tomt, Valtimohuset Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad utarrenderar till bolaget ...

8.2.2019 14:39
Projektplanen för daghemmet Skogsstjärnan som har planerats ligga på Västra åstranden vid Guldlistgatan har blivit färdig. Bildningsnämnden ...

4.2.2019 20:59
Svar på fullmäktigemotioner Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte flera svar på fullmäktigemotioner. Stadsstyrelsen ...

1.2.2019 10:38
Program för att främja invandrarnas integration Social- och hälsovårdsnämnden beslutade föreslå för ...

31.1.2019 11:29
Sektionen fastställde programmet för kontrollundersökningar av terapibassängen vid Albert Edelfelts skolas småklasser ...