• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
1.2.2019 10:38
Program för att främja invandrarnas integration Social- och hälsovårdsnämnden beslutade föreslå för ...

31.1.2019 11:29
Sektionen fastställde programmet för kontrollundersökningar av terapibassängen vid Albert Edelfelts skolas småklasser ...

30.1.2019 18:15
Anhållan on befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Marianne Chanth befrielse ...

30.1.2019 11:02
Verksamhets- och dispositionsplan 2019 Byggnads- och miljönämnden godkände för sin del verksamhets- och dispositionsplanen ...

23.1.2019 13:54
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att den inte beviljar besvärstillstånd för de personer som överklagat hotell- och marketplanen för ...

23.1.2019 8:48
Verksamhets- och dispositionsplanen för år 2019  Nämnden godkände för sin del planen.  Borgå ...

21.1.2019 17:51
Tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Kungsvägens arbetshälsa Stadsstyrelsen beslutade ...

18.1.2019 9:50
Rapport om idrottsutredningen i Borgå 2018 och åtgärdsförslag Ärendet togs bort från ...

14.1.2019 18:19
Skötsel- och nyttjandeplan för nationalstadsparken i Borgå Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå ...

19.12.2018 8:20
Sektionen fastställde miljöhälsovårdens verksamhetsplan för år 2019 och gav utlåtanden om bl.a. Nordkalk ...