• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
19.12.2018 8:17
Den satsning på matematik som under några läsår gjorts i de svenska skolorna verkar ge frukt. Bildningsnämndens ...

17.12.2018 19:39
Ordnandet av utbildningstjänster i norra delarna av Borgå Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna förfarande med ...

14.12.2018 9:47
Grundskolornas och gymnasiernas arbets- och lovdagar under läsåret 2019-2020 Bildningsnämnden beslöt efter röstning ...

12.12.2018 19:07
Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Liselott Österman ...

12.12.2018 13:14
Ansökan om bygglov, Ladusvalvägen 6, Svalåkern, Gammelbacka  Suomen Hoivatilat Oyj, för ett bolag som ska bildas, ...

12.12.2018 9:00
Deltagande i Östra Nylands regionala hemsjukhusprojekt Social- och hälsovårdsnämnden fick ta del av kartläggningen av ...

12.12.2018 8:26
Skötsel- och nyttjandeplan för nationalstadsparken i Borgå  Nämnden beslutade enhälligt föreslå att stadsstyrelsen och –fullmäktige  godkänner ...

3.12.2018 18:29
Auditering av systemet för underhållet av byggnadsegendomen Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna rapporten om auditering ...

28.11.2018 8:24
Utveckling av empirestadsdelen och stadskärnan  Stadsutvecklingsnämnden godkände den översiktliga utvecklingsplanen för centrumet som grund för ...

28.11.2018 8:20
Läsårets arbetsdagar 2019-20 diskuterades på Bildningsnämndens svenska utbildningssektions möte på tisdag. ...