• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
26.11.2018 19:36
Östra Nylands säkerhetsprogram Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige godkänner ...

23.11.2018 9:34
Sektionen tog ställning till frågor kring livsmedelshantering och de hygieniska förhållandena i vissa livsmedelslokaler ...

19.11.2018 19:39
Banförbindelse till Borgå Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna stadsdirektörens förslag: ...

16.11.2018 9:20
Borgå stads skolskjutsar till för- och grundskolor vilka ordnas som beställningstrafik Bildningsnämnden beslöt att ...

14.11.2018 21:05
Skattesatser för år 2019 Stadsfullmäktige beslutade att inkomstskattesatsen för år 2019 fastställs till 19,75 % ...

14.11.2018 8:23
Ansökan om rivningslov, Karlborgsgatan 1, centrum Byggnads- och miljönämnden beslutade bevilja lovet 2018-702 på villkor ...

7.11.2018 8:03
Utveckling av empirestadsdelen och stadskärnan Stadsutvecklingsnämnden diskuterade om utvecklingen av stadskärnan. Nämnden ...

5.11.2018 23:35
Skattesatser för år 2019 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att inkomstskattesatsen ...

29.10.2018 20:02
Målen med eventuellt samarbete med Kina Stadsstyrelsen hörde redogörelsen och antecknade för kännedom den eventuella beredningen av ...

24.10.2018 19:24
Bildningsnätsutredningen 2020 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna utredningen Bildningsnätet ...