• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
24.10.2018 9:10
Tilläggsanslag i budgeten 2018 Stadsutvecklingsnämnden beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige ...

24.10.2018 8:31
För tillfället byggs tilläggsutrymmen och saneras befintliga utrymmen för den svenska skolan i Tolkis. Då fastigheten ...

22.10.2018 17:54
Budget och ekonomiplan Stadsstyrelsen förde en allmän diskussion om budgeten 2019 och ekonomiplanen 2019-2021. Stadsstyrelsen fortsätter ...

17.10.2018 14:41
Bygglov Edelfeltsstigen 3, Museets nya utställningsbyggnad, våningsyta enligt byggrätten 208 m²-vy och 340 m² ...

15.10.2018 19:59
Budgetförändringarna 2018 Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 11 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli ...

12.10.2018 8:19
Budgetrevidering, bildningssektorn Enligt bildningsdirektörens ändrade beslutsförslag uppmanas uppgiftsområdena till ...

10.10.2018 8:11
Budgetrevidering Social- och hälsovårdsnämnden föreslår för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att ett ...

8.10.2018 18:18
Anskaffning av fastigheter i Haiko Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att Borgå stad gör ett anbud till Samkommunen för ...

1.10.2018 18:03
Budgetlån 2018 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt uppta ett budgetlån om 40 miljoner euro på 10 år från Kommunfinans Abp. Med lånet finansieras ...

26.9.2018 20:28
Stadsstrategi för Borgå Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030. Stadsfullmäktige beslutade enhälligt ...